ATAC

E-mail : atac@val.be

CLUBINFO

LID WORDEN

Men mag aansluiten bij de club vanaf 5 jaar. Officiële wedstrijden kan men vanaf het lopende kalenderjaar dat men 7 jaar wordt.

NIEUW ! Vanaf dit jaar kan je de inschrijvingskaart via deze link: http://atac.mytan.be  reeds

invullen en ondertekenen. Daarna kan je de kaart afgeven aan één van de trainers. Tevens dient men jaarlijks bij het begin van het nieuwe seizoen of bij aansluiting, het lidgeld te betalen.


Het seizoen start op 1 november en loopt tot 31 oktober volgend jaar (winterseizoen van 1 november tot 31 maart - zomerseizoen van 1 april tot 31 oktober).


De lidgelden voor het huidige seizoen bedragen :


Nieuwe leden betalen het eerste jaar 20 euro extra in ruil voor een clubshirt.


 - Benjamins - Pupillen - Miniemen : 100 euro

    vanaf 1 juni : 60 euro - vanaf 1 september : 20 euro

   Bij deelname aan 8 wedstrijden (3 winter en 5 zomer) korting in natura.


 - Cadetten tot en met Masters : 100 euro

    vanaf cadet prestatievergoedingen

 

 Vanaf het 3de betalend lid (atleet) per gezin 20 euro korting

 De korting is niet geldig voor recreant - jogger


 - Recreant - Jogger : 60 euro

 - G-atleet : 90 euro


 Rekeningnr. : IBAN : BE95 3630 4158 5758  BIC : BBRUBEBB

 met vermelding van naam van de atleet + lidgeld 2018-2019.

 De aansluiting is pas definitief na betaling!  


Geef ook zeker het juiste e-mailadres door, veel van onze verdere communicatie gebeurt via

dit kanaal.


NIEUW ! Vele ziekenfondsen geven korting bij de aansluiting van een sportclub. Vanaf dit jaar is er een standaardformulier vanuit de Vlaamse Atletiekliga dat we daarvoor gebruiken. Iedereen die zijn

lidgeld betaald  heeft,  zal een standaardinvulformulier ontvangen bij de verdeling van de

lidkaarten/borstnummers dat je dan kan indienen bij je respectievelijke ziekenfonds.

Dus je hoeft zelf GEEN invulformulieren meer te bezorgen om te laten invullen door het

Clubsecretariaat.


Onder bepaalde omstandigheden kan men ook korting krijgen via de UITpas, meer informatie vind je op de website van stad Turnhout.


CATEGORIEËN

Kangeroes geboren in 2012 - 2013

Benjamin geboren in 2010 - 2011

Pupil geboren in 2008 - 2009

Miniem geboren in 2006 - 2007

Cadet geboren in 2004 - 2005

Scholier geboren in 2002 - 2003

Junior geboren in 2000 - 2001

Senior geboren in 1999 en vroeger

Masters vanaf de dag dat hij/zij 35 jaar wordt


Meer informatie betreffende de aansluiting kan u bekomen bij Luc Lenaerts (0495/64.25.62)