ATAC

E-mail : atac@val.be

CLUBINFO

LID WORDEN

Men mag aansluiten bij de club vanaf 6 jaar. Officiële wedstrijden kan men vanaf het lopende kalenderjaar dat men 7 jaar wordt.

Alvorens men kan inschrijven en een startnummer kan aanvragen dient men het formulier "Aanvraag vergunning" in te vullen. Dit document is te verkrijgen bij de secretaris.

Tevens dient men jaarlijks bij het begin van het nieuwe seizoen of bij aansluiting, het lidgeld te betalen.

Het seizoen start op 1 november en loopt tot 31 oktober volgend jaar (winterseizoen van 1 november tot 31 maart - zomerseizoen van 1 april tot 31 oktober).


De lidgelden voor het huidige seizoen bedragen :


Nieuwe leden betalen het eerste jaar 20 euro extra in ruil voor een clubshirt.


 - Benjamins - Pupillen - Miniemen : 90 euro

    vanaf 1 juni 50 euro - vanaf 1 september 20 euro

   Bij deelname aan 8 wedstrijden (3 winter en 5 zomer) korting in natura.


 - Cadetten tot en met Masters : 90 euro

    vanaf cadet prestatievergoedingen

 

 Vanaf het 3de betalend lid (atleet) per gezin 20 euro korting

 De korting is niet geldig voor recreant - jogger


 - Recreant - Jogger : 60 euro

 - G-atleet : 90 euro


 Rekeningnr. : IBAN : BE95 3630 4158 5758  BIC : BBRUBEBB

 met vermelding van naam van de atleet + lidgeld 2016-2017.

 De aansluiting is pas definitief na betaling!  


Geef ook zeker het juiste e-mailadres door, veel van onze verdere communicatie gebeurt via

dit kanaal.


Informeer zeker bij je mutualiteit naar een eventuele (gedeeltelijke) terugbetaling van het lidgeld.
Op de website van uw ziekenfonds kan u een formulier downloaden, bezorg dit formulier aan uw secretaris die het dan verder invult en terugbezorgd, waarna u het terug aan uw ziekenfonds bezorgt.


Onder bepaalde omstandigheden kan men ook korting krijgen via de UITpas, meer informatie vind je op de website van stad Turnhout.


CATEGORIEËN

Kangeroes geboren in 2010

Benjamin geboren in 2009 - 2008

Pupil geboren in 2007 - 2006

Miniem geboren in 2005 - 2004

Cadet geboren in 2003 - 2002

Scholier geboren in 2001 - 2000

Junior geboren in 1999 - 1998

Senior geboren in 1997 en vroeger

Masters vanaf de dag dat hij/zij 35 jaar wordt


Meer informatie betreffende de aansluiting kan u bekomen bij Luc Lenaerts (0495/64.25.62)