ATAC

E-mail : atac@val.be

Iedere atleet die zijn lidgeld betaald heeft en het formulier AANVRAAG VERGUNNING luik A heeft ingevuld voor het lopende seizoen is automatisch verzekerd tegen ongevallen en kwetsuren.


Het jaarlijks sportmedisch onderzoek is voor het aanvragen van een vergunning bij de VAL niet meer verplicht. Dit onderzoek wordt wel sterk aangeraden bij:

• atleten die met hun sportcarrière beginnen

• atleten die intensief aan competitieatletiek doen

• mannelijke atleten ouder dan 40 jaar en vrouwelijke atleten ouder dan 50 jaar

• atleten met chronische aandoeningen zoals diabetes, astma, reuma...

• atleten waar plotse dood met cardiale oorzaak in de familie voorkomt

• mensen met 2 of meer cardiovasculaire risicofactoren (roken, hoge bloeddruk, te veel cholesterol,
  verhoogd bloedsuikergehalte)

• iedereen die al dan niet bij een inspanning last heeft van hartkloppingen (hart bonzend, onregelmatig, erg traag of snel kloppend hart), pijn of beklemming op de borst, duizeligheid of bewustzijnsverlies. Contacteer uw huisarts voor meer informatie.


Wat te doen bij een ongeval en/of kwetsuur :


Tijdens een wedstrijd : Verwittig de hoofdscheidsrechter en bezorg zo snel mogelijk het ingevulde aangifteformulier aan de secretaris of trainer.


Tijdens de training : Breng de trainer op de hoogte en bezorg zo snel mogelijk het ingevulde aangifteformulier aan de secretaris of trainer.


Om in regel te zijn met de verzekering moet het ongeval aangegeven zijn binnen de 8 dagen na het gebeuren. De verzekering betaalt enkel het verschil dat het ziekenfonds niet terugbetaalt. Daarom moet je steeds je ziekenfonds op de hoogte brengen. Hiervoor moet je een speciaal formulier invullen en met de nodige bewijsstukken binnenbrengen bij je ziekenfonds. Indien je gehospitaliseerd dient te worden, betaalt de verzekering GEEN éénpersoonskamer.


Je kan hier de aangifteformulieren downloaden : DOC

CLUBINFO

VERZEKERING